Để xem mặt bằng lô đất của Khu công nghiệp Thăng Long II, xin bấm vào liên kết dưới đây:

Sơ đồ phân lô Khu công nghiệp Thăng Long II (Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2)

# KHÁCH HÀNG LÔ ĐẤT GHI CHÚ
1  Công ty TNHH Akiyama-SC (Việt Nam) C-3
2  Công ty TNHH BX Bunka Việt Nam C-9
3  Công ty TNHH Shinei Corona Việt Nam C-4
4  Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam D-5
5  Công ty TNHH Denyo Việt Nam A-3
6  Công ty TNHH Eikodo Việt Nam  J-2
7  Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam E-1a
8  Công ty TNHH Hamaden Việt Nam A-7
9  Công ty TNHH Hamatetsu Việt Nam F-7
10  Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II A-9
11  Công ty TNHH Hoya Memory Disk Technologies A-9
12  Công ty TNHH Kawakin Core-Tech Việt Nam F-2
13  Công ty TNHH Keihin Việt Nam A-5,6
14  Công ty TNHH KYOCERA Việt Nam B-1
15  Công ty TNHH Đầu nối Điện tử Kyocera Việt Nam B-1
16  Công ty TNHH Kyoto Biken Laboratories Hà Nội F-6
17  Công ty TNHH Matsuda Sangyo Việt Nam E-1b
18  Công ty TNHH Mikasa Việt Nam E-9
19  Công ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam G-1
20  Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam C-6,7/A-8
21  Công ty TNHH Ochiai Việt Nam C-8
22  Chi nhánh Công ty TNHH  Panasonic Việt Nam tại Hưng Yên  G-2,3,4,5,6
23  Chi nhánh Công ty TNHH  Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên G-2,3,4,5,6
24  Công ty TNHH Công nghiệp Seiko Việt Nam E-4
25  Công ty TNHH Sews-components Việt Nam D-2,3
26  Công ty TNHH Shindengen Việt Nam D-4
27  Công ty TNHH Vật liệu điện tử Shin-Etsu Vietnam A-7
28  Công ty TNHH SOC Việt Nam G-7
29  Công ty TNHH Dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên E-7,8
30  Công ty TNHH Takagi Việt Nam C-1,2/E-5,6
31  Công ty TNHH Tanaka Precision Việt Nam E-3
32  Công ty TNHH Toei Việt Nam K-2
33  Công ty TNHH Tokyo Keiso Việt Nam E-2
34  Công ty TNHH Topy Fasteners Việt Nam F-1
35  Công ty TNHH TOTO Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên  M-7
36  Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Toyota Việt Nam A-1
37  Công ty TNHH Vietinak C-5
38  Công ty cổ phần Gas Việt Nhật  D-1,6,7
39  Công ty TNHH YOTSUGI Việt Nam J-1
40  Công ty TNHH Akebono Brake Astra Việt Nam F-3/ D-10 (RF-1a) Nhà xưởng cho thuê
41  Công ty TNHH Mizuno Precision Parts Việt Nam D-10 (RF-1b) Nhà xưởng cho thuê
42  Công ty TNHH Vietnam Mie D-9 (RF-2) Nhà xưởng cho thuê
43  Công ty TNHH Bando Manufacturing (Việt Nam) D-8 (RF-3) Nhà xưởng cho thuê
44  Công ty TNHH Kosaka Việt Nam F-8 (RF-4a) Nhà xưởng cho thuê
45  Công ty TNHH Azuma Safety F-8 (RF-4b) Nhà xưởng cho thuê
46  Công ty TNHH Công nghiệp Sanwa Việt Nam  F-8 (RF-6) Nhà xưởng cho thuê
47  Công ty TNHH Microtechno Việt Nam  F-8 (RF-5) Nhà xưởng cho thuê
48  Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long F-4,5 (Trung tâm Tiếp vận) Thuê Trung tâm Tiếp vận
49  Công ty TNHH Thông tin NTT (Việt Nam) Văn phòng tạm Thuê Văn phòng
50  Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam Văn phòng tạm Thuê Văn phòng
51  Ngân hàngTMCP Ngoai thương Việt Nam – Chi nhánh Hưng Yên Tòa nhà Căng-tin Thuê Văn phòng
52  Văn phòng đại diện Sankyo Trading (HK) Ltd. tại Hưng Yên Tòa nhà Căng-tin Thuê Văn phòng
Go To Top